คลังเก็บป้ายกำกับ: การสนทนาภาษาอังกฤษ

The Magic English @ สถาบันราชประชาสมาสัย : 4 กุมภาพันธ์ 2557

เราเคยได้ยินชื่อสถาบันราชประชาสมาสัยมานานแล้ว และเมื่อบริษัท แมจิค มิราเคิล จำกัด ได้รับเกียรติให้ไปจัดอบรม The Magic English เราจึงเข้าไปค้นคว้าข้อมูลของสถาบันแห่งนี้  และเราก็ได้พบข้อมูลที่ทำให้เราตื้นตันใจยิ่งนัก 

โพสท์ใน A3 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม ที่ผ่านมา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร English Coaching for Executive

ระยะเวลาต่อท่าน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง หลักการและเหตุผล coaching คือความร่วมมือระหว่างโค้ชและผู้ที่ได้รับการโค้ช โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงมีการท้าทายเชิงความคิด เพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชได้เห็นโอกาสและเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและในหน้าที่การงาน คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งของการใช้ภาษาอังกฤษในการประชุม การนำเสนอผลงาน การขาย การเดินทาง หรือการสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจ  โดยใช้เวลาเพียงสั้นๆ ผู้บริหารสามารถ ของคุณ ที่คุณ เป็นมากขึ้น

โพสท์ใน A2 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม สำหรับองค์กร | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ภาษาอังกฤษสำหรับการขาย Smart Sales & Service Strategy in AEC Era

สำหรับองค์กร ระยะเวลา 1-2 วัน หลักการและเหตุผล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ AEC การทำงานแบบเดิมและแนวคิดแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์การขายและการบริการที่ต้องขยายช่องทางและรองรับลูกค้า ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมมากขึ้น การพูดภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่เรื่องที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการพัฒนาตนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก การจัดการกับความคาดหวังของลูกค้าที่หลากหลายวัฒนธรรม รวมไปถึงการจัดการความคิด ข้อขัดแย้งภายใน มารยาทสำคัญ ท่าที และบุคลิกแห่งความเป็นสากล มีส่วนในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่ของการขาย และการบริการ 

โพสท์ใน A2 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม สำหรับองค์กร | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ Excellent Customer Service

สำหรับองค์กร ระยะเวลา 1-2 วัน หลักการและเหตุผล AEC คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการมีสังคมที่ต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างสภาพแวดล้อมมาอยู่รวมกัน มีการแข่งขันระหว่างเชื้อชาติ ภาษา ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึง ระดับองค์กร ดังนั้น เพื่อเตรียมรับมือและช่วยให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรโดยเฉพาะในสายงานบริการสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันภายใต้เวลาที่เหลืออยู่ในขณะนี้ หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ mindset ของงานบริการที่แท้จริง เพื่อความเป็นมืออาชีพด้านงานบริการที่เป็นเลิศ สร้างบุคลิกภาพในงานบริการที่น่าประทับใจ ฝึกความสามารถในการต้อนรับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดเด่น มีความเป็นมาตรฐานสากล แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นตัวตนของคนไทย 

โพสท์ใน A2 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม สำหรับองค์กร | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

ภาษาอังกฤษสำหรับการฟัง การพูด และการเข้าใจความหมาย The Magic English & Advanced Course 10 นาทีฟังออก 6 ชั่วโมงพูดได้ 2 วัน พลิกองค์กร

สำหรับองค์กร ระยะเวลา 2 วัน หลักการและเหตุผล ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งความสามารถในการฟัง การออกเสียง สำเนียง เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ และบริษัทข้ามชาติที่ขยายสาขาเข้ามาในเมืองไทย รวมไปถึงความเข้าใจความต้องการของธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพการขายและการบริการ เพื่อให้พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น พบกับมิติใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ ถอดรหัสการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนศักยภาพการฟัง ผสมผสานการคิดนอกกรอบ ทักษะการจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการในแบบตะวันตก ผสมผสานความเป็นตะวันออกอย่างลงตัว ผ่านการทำกิจกรรม ได้ผลลัพธ์ฉับไว  มั่นใจในการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ หลักสูตร “The Magic English & Advanced Course     10 นาทีฟังออก 6 ชั่วโมงพูดได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน A2 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม สำหรับองค์กร | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

The Magic English & Advanced Course @ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา : 18-19 ธันวาคม 2556

บริษัท แมจิค มิราเคิล จำกัด ได้มีโอกาสไปจัดคอร์ส The Magic English & Advanced Course ให้กับเจ้าหน้าที่ คุณหมอ คุณพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  เราขอสรุปว่ามีความน่ารัก 3 ระดับนะคะ 

โพสท์ใน A3 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม ที่ผ่านมา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

The Magic English & Advanced Course @ Fonterra Brand : 20-21 พฤศจิกายน 2556

 จบคอร์ส 2 วันอย่างแช่มชื่น เป็นบริษัทที่น่ารักจริงๆ luv u Fonterra Brand

โพสท์ใน A3 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม ที่ผ่านมา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

The Magic English : 20 ตุลาคม 2556

  หนุกหนาน มีพลัง ได้ผลลัพธ์ ขอบคุณรอยยิ้มและความตั้งใจของคุณนะคะ ^_^

โพสท์ใน A3 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม ที่ผ่านมา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม : 24-25 กันยายน 2556

บริษัท แมจิค มิราเคิล จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการสายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ในวันที่  24-25 กันยายน 2556 ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท กรุงเทพฯ สิ่งที่เราได้เห็นคือ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว มีวิสัยทัศน์  มีความตั้งใจในการทำงาน เป็นหน่วยงานราชการที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้ ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกัน 2 วันนะคะ ^_^

โพสท์ใน A3 เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สอบรม ที่ผ่านมา | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความเห็น