เรือใบ

หมายถึง  การค้าการขายสะดวกราบรื่น ขายของได้มาก ได้กำไรงาม ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาและเก็บเงินอยู่